Home

Olen kiinnostunut elämästä.
Toisinaan kiinnostukseni elämään ilmenee maalaamalla tai piirtämällä.
Joskus musisoin, laulan mm. traditionaaleja ja ikivihreitä… Usein kirjoitan.


GROQUIS (Kellarigalleria 1991 näyttelymotto)

Kuva kuvalta käy aika
kuin hetket eletyt
pian ohi tämäkin
sivu sivulta
kuva kuvalta

I am interested in life. Sometimes my interest in life is manifested by painting or drawing. Sometimes I play music, I sing for example traditionals and evergreens… I often write.

GROQUIS (Kellarigalleria 1991 exhibition motto)

Picture by picture flows the time
like moments we already lived
soon over this moment too
page by page
picture by picture